खांदेशी स्तुती गीत

Downloads: 
 • File icon आभारी आभारी
  Download View307.28 के.बी
 • File icon आनंद भरला
  Download View360.11 के.बी
 • File icon बांधूया मंदिर
  Download View120.83 के.बी
 • File icon गाउनी येशू प्रभू
  Download View292.32 के.बी
 • File icon तुझ शरण
  Download View302.21 के.बी
 • File icon तारक तो सामर्थ्य तो
  Download View228.44 के.बी
 • File icon माझा जोडी दार येशू
  Download View194.4 के.बी

येथे  देवाच्या स्तुती साठी गीते लिहिलेले  आहे त. ही गीते मोफत डॉऊनलोड करा आणि ही गीते वाचा व गीत गाऊन देवाची स्तुती करा.