खांदेशी स्तुती गीत

Downloads: 

येथे देवाच्या स्तुतीसाठी गीते उपलब्ध आहेत. ते मोफत डाऊनलोड करू शकतात.

  • तुझ्या रक्ताने हे प्रभू

  • मी वेचिले फुलांना

  • ख्रिस्त माझा मला फार प्रिय

  • ख्रिस्त माझा मला फार प्रिय